OGRZEWANIA POWIETRZNESzybkie ogrzanie kierowcy i ładunku

Ogrzewania powietrzne Eberspächer pracują niezależnie od silnika i własnego systemu ogrzewania pojazdu. Zasysają chłodne powietrze z wnętrza lub z zewnątrz pojazdu, ogrzewają je i wdmuchują do wnętrza pojazdu. Mogą być montowane zarówno w kabinie, jak i w bagażniku lub pod samochodem. Cyfrowy zegar pozwala zaprogramować godziny włączenia, a zdalne sterowanie włącza i wyłącza ogrzewanie z odległości do 600 m.

Działanie ogrzewania powietrznego AIRTRONIC

W momencie, gdy ogrzewanie otrzyma sygnał startu, uruchomione zostają przez centralny sterownik następujące procesy:
Automatyczna kontrola bezpieczeństwa.
Rusza silnik dmuchawy, komora spalania zostaje przewietrzona, sztyft żarowy zaczyna się żarzyć, pompa paliwa podaje paliwo.
Sztyft żarowy zapala mieszankę paliwa z powietrzem, powstaje płomień.
Ciepłe gazy przepływają przez wymiennik.
Dmuchawa powietrza zasysa powietrze z wnętrza lub z zewnątrz samochodu.
Wytworzone ciepło ogrzewa powietrze opływające wymiennik.

Wyłączniki i zegary do ogrzewań powietrznych

Różnorodne wyłączniki do wyboru gwarantują wysoki komfort obsługi.
 Zdalne sterowanie
Typ TP5. Zasięg do 600 m.
Łączy w sobie mini zegar i
zdalne sterowanie.
Wyświetlacz zegara umieszczony w pilocie.
Zegar mini
Programowanie i aktywowanie 3 czasów włączenia z wyprzedzeniem do 24 godzin.
Zegar modułowy
Programowanie 3 czasów włączenia, aktywowanie każdorazowo 1 czasu z wyprzedzeniem do 7 dni. Zawiera pokrętło do bezstopniowej regulacji temperatury.
Mini regulator
Służy do regulacji temperatury w kabinie.


Zdalne sterowanie
Zasięg do 600 m.
Typ TP4i: współpracuje z zegarem modułowym.
Typ TP 41i: współpracuje z zegarem mini lub jest montowany niezależnie od zegara.